Är det så att du behöver turcite?

Har du behov av turcite, eller vill veta mer om vad det är, läs mer här. Turcite är ett slags lagermaterial. Detta finns att använda för bland annat på gejdrar och banor som hittas i verktygsmaskiner. Anledningen till att man använder sig av detta är för att man vill att det ska ge en lägre friktion, en längre livslängd samt minska slitaget. Om man använder detta så kommer maskinerna att hålla längre eftersom de får en bättre hållbarhet. Om du behöver turcite så kan du hitta det hos Timab. De är ett företag som erbjuder en mängd produkter och tjänster inom verkstadsindustrin. De erbjuder hjälp inom konstruktion, idrifttagning och gejdslipning. Dessutom så kan detta företag även hjälpa till med att byta slitbelag med belag som turcite och plast.

Renovera upp dina maskiner

Hos Timab kan du få det som kallas för retrofit. Det är ett sätt att renovera upp äldre maskiner på. Det går även att göra en retrofit på maskiner så att de ska klara av de krav och funktioner som ofta ställs på dem. När en retrofit görs, så används turcite. Detta företag är proffs på att renovera och rusta upp olika maskiner och annan utrustning. Dessutom så jobbar Timab även med helhetslösningar och problemlösningar. De kan ordna med konstruktioner samt att de kan dokumentera ombyggnader och maskiner som ska byggas helt nya. De kan också tillverka olika maskindelar samt att de kan ta fram reservdelar för maskiner. Om du vill veta mer om vad de har att erbjuda, eller läsa mer om företaget, läs mer på deras hemsida. Du kan även kontakta dem så kan de berätta mer.