Anlita Svensk Trädservice för avverkning och stubbfräsning i Stockholm

Det är viktigt att kunna skilja på de två olika formerna av avverkning som finns när det kommer till att hugga ned träd i större omfattning. Skogsägare runtikring Stockholm som lever på sin mark och som därför också värna om den sysslar med allt från stubbfräsning till avverkning som har till syfte at främja skogen och landskapets framtid. Dessvärre finns det även en form där man hugger ned skog i en sådan takt att det inte hinner växa upp ny. Där är det både kortsiktigt tänkt för ekonomisk vinning och miljön.

Ser man till läget i Sverige och främst kring Stockholm idag är det svårt att fastslå hur mycket skog man kan avverka utan att det skall få negativa konsekvenser. Detta är något myndigheter arbetar med, allt för att kunna ta fram en tydlig och säker riktlinje för hur man skall tänka och agera som skogsägare. Men redan idag finns vissa regler för specifika områden samt när man avverkar och utför stubbfräsning på föryngrad skog. Detta kan tyckas onödigt, eftersom närmare hälften av landet area är täckt av skog. Men träd kräver lång tid på sig att växa och agerar man inte långsiktigt finns risken att det man idag tar för självklart inte längre finns kvar för nästa generation.

Avverkningen gynnar tillväxten​

Ser man till att hugga ned rätt träd under avverkning, kommer man ge de andra träden som växer i närheten mer utrymme och möjlighet till att växa. Detta kommer i sin tur inte bara gynna landskapet utan också leda till träd som är mer eftertraktade. Stora träd genererar bättre virke, ett virke som får större användningsområden. Eftersom inte långt ifrån hälften av den skogen som huggs används till virke är detta en intressant faktor för många parter.

För att komma åt lätt och smidigt när man arbetar med skogsavverkning och stubbfräsning är det en fördel att arbeta med motorsåg. Ett verktyg som också är enkelt att ta med ut i skogen